ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING

DailyDesign.nl
Hamseweg 18
3828 AD Hoogland
Tel. 033-4673675
info@dailydesign.nl

BETALINGSVOORWAARDEN

De mogelijkheden tot betalen zijn:
• iDEAL: Snel en gemakkelijk overmaken met behulp van uw eigen vertrouwde internet bankier omgeving. Voor 4 uur besteld is vaak de volgende dag nog in huis.
• Overmaken: Wij verzoeken u het bedrag binnen 5 dagen naar ons over te maken. Zodra uw betaling correct ontvangen is wordt de bestelling verstuurd. Let op! na 7 dagen wordt uw bestelling automatisch geannuleerd en worden alle artikelen terug gezet in onze voorraad.
• Ophalen in de winkel: U kunt uw bestelling ook ophalen in onze winkel in Hoogland, u kunt daar contant of per pin betalen.

BESTEL/VERZEND INFORMATIE

Wanneer wordt mijn bestelling verzonden?
Uw bestelling wordt verzonden zodra wij uw betaling hebben ontvangen. U ontvangt een bevestiging per e-mail als de bestelling door ons verzonden wordt. Uw Bestelling wordt gemiddeld de volgende werkdag al ingepakt waardoor u het binnen 3 dagen na betaling in huis kunt hebben.

Heeft u geen bestelbevestiging ontvangen?
Als u na een bestelling geen bestelbevestiging heeft ontvangen, dan kan het zijn dat u een onvolledig email-adres hebt ingevuld op het bestelformulier. Als u hotmail gebruikt dan kan het zijn dat de bestel bevestiging in uw spambox geplaats is. U kunt als nog een bestelbevestiging ontvangen door ons een mail te sturen met uw naam en adres en telefoonnummer naar info@dailydesign.nl

RETOURNEREN EN OMRUILEN VAN DE ARTIKELEN

Voorwaarden retourzenden

Zijn er kosten verbonden aan het retourneren?
Retourneren is op eigen kosten. Retouren worden alleen in behandeling genomen wanneer de bestelling -indien redelijkerwijs mogelijk- ongeschonden, in originele verpakking en in stevige verzenddoos worden geretourneerd. Bij producten die beschadigd zijn of gebruikssporen vertonen behouden wij ons het recht de retour te weigeren of de schade in rekening te brengen.

Mag ik mijn bestelling te allen tijde retour sturen?
Het recht op restitutie vervalt na veertien werkdagen, waarna de garantieperiode in werking treedt.

Houdt u bij het retourzenden met onderstaande rekening:
• Retourzendingen geldt niet voor cosmetische artikelen
• Retouren worden alleen in behandeling genomen wanneer de bestelling -indien redelijkerwijs mogelijk- ongeschonden, in originele verpakking en in stevige verzenddoos worden geretourneerd. Bij producten die beschadigd zijn of gebruikssporen vertonen, u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen of u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet hebt opgevolgd behouden wij ons het recht de retour te weigeren of de schade in rekening te brengen.
• Artikelen in de uitverkoop met korting tot 45% kunnen alleen geruild worden voor een vervangend artikel of voor een tegoedbon. U krijgt geen geld terug op afgeprijsde artikelen. Dit geld niet voor aktie's.
• Artikelen die u in de uitverkoop met een korting vanaf 50% heeft gekocht mogen niet geruild of geretourneerd worden.
• Wij accepteren uitsluitend retouren die vooraf bij ons aangemeld zijn.
• Retouren die niet of niet binnen de gestelde termijn zijn aangemeld een door ons ontvangen zijn, worden niet geaccepteerd.
• De geretourneerde artikel(en) moeten binnen 7 werkdagen na verzending van je bestelling aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.
• Bij nieuwe, niet afgeprijsde artikelen ontvangt u altijd uw geld terug. Dit geld niet voor cosmetische artikelen.

Kan ik mijn bestelling aan de chauffeur geven of omruilen?
Dit is helaas niet mogelijk.

Hoe snel wordt mijn retour verwerkt?
Wanneer u een product retour stuurt ontvangt u een bevestiging wanneer deze ontvangen is en in behandeling genomen wordt. Binnen twee weken wordt uw geld teruggestort of ontvangt u een nieuw product. Om uw retour zo snel mogelijk te verwerken is het noodzakelijk dat u de aangegeven procedure volgt.

Mijn bestelling is niet compleet of beschadigd, wat te doen?
Als er iets niet klopt met de bestelling die u heeft ontvangen of (een deel van) uw bestelling is beschadigd, neemt u dan contact op met onze klantenservice. Wij zullen u dan adviseren wat te doen en u helpen het probleem op te lossen!

Heeft u een retourenbalie?
U kunt uw producten terugbrengen of retourneren bij onze retouren balie in Hoogland. Maakt u hiervoor een afspraak met onze klantenservice

Frankeren retourzending
De kosten van het verzenden van de retouren naar Daily Design komen geheel voor je eigen rekening, tenzij gezien de aard van uw klacht, anders overeengekomen. U dient de retour(en) te allen tijde voldoende te frankeren. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.

Verzendkosten vervangende artikelen
De kosten voor het verzenden van vervangende artikelen naar u komen geheel voor uw eigen rekening, tenzij wij gezien de aard van uw klacht anders overeengekomen. Als u een retour heeft aangemeld, en u die wilt ruilen voor een ander artikel of maat versturen wij de zending wanneer wij de retourzending hebben ontvangen en de verzendkosten voor de vervangende artikelen is voldaan.

Retournummer aanvragen
Een retournummer kunt u per email aanvragen.

Retournummer vermelding
U dient het retournummer (duidelijk aan de buitenzijde van het pakket) te vermelden. Let op! Pakketten zonder retournummer nemen wij niet in behandeling.

PRIVACY

Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons inschrijft, wordt uw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer opgeslagen. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waarom specifiek hebt gevraagd, dus wanneer u een bestelling bij ons plaats.

De bestelgegevens gebruiken we om uw bestelling te verwerken en het pakketje zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets is met u pakket. Het e-mailadres dat u hier invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Doelen en gegevensverwerking
Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Dailydesign.nl uw gegevens verzamelt. Dailydesign.nl heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van je gegevens:

Identiteitsgegevens verwerkt Dailydesign.nl voor administratieve doeleinden, zoals:
• het verwerken van uw bestelling (administratief)
• de bezorging van uw bestelling op het door u gekozen afleveradres (administratief)

Betalingsgegevens verwerkt Dailydesign.nl voor administratieve doeleinden, namelijk:

• de betaling van uw bestelling
Verkeersgegevens verwerkt Dailydesign.nl voor communicatieve doeleinden, zoals:

• het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site

Herkomst van gegevens
De gegevens die Dailydesign.nl verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, die u zelf verstrekt via Dailydesign.nl of aanverwante sites.

AFMELDING NIEUWSBRIEF

Wanneer u geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kunt u dit in uw account aangeven. Ook bevat elk van onze emails een afmeld link.

Condities

Onderstaand tref je onze complete condities aan.
Op alle leveringen van bestellingen, gedaan via de catalogus en/of de internetsite van DailyDesign zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.
Artikel 1. Algemeen. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en DailyDesign gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 2. Definities. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan DailyDesign opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.
Artikel 3. Prijs/Verzendkosten. De prijzen van alle producten die via de catalogus en/of internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW.) Bij aflevering in Nederland wordt voor vervoer en verzekering van de goederen inclusief BTW in rekening gebracht. De prijzen van goederen die in deze catalogus en/of de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
Artikel 4. Levering. De door DailyDesign opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Daily Design geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Daily Design behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Daily Design moverende redenen te weigeren.
Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Daily Design daarvan binnen viertien (14) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Daily Design de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen viertien (14) dagen na aflevering aan Daily Design te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking) onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper. De kosten van het retour zenden van geleverde artikelen, die vanwege de overschrijding van de levertijd van 30 dagen door de koper worden geweigerd, komen voor rekening van Daily Design.
Artikel 6. Betaling. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen direct bij bestelling, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn is de koper van rechtswege jegens Daily Design in gebreke. Daily Design heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand. Indien Daily Design, na het verstrijken van de betalingstermijn, tengevolge van het storneren van de incasso, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van € 23,- aan administratiekosten verschuldigd. Indien Daily Design haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van Daily Design. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud. De door Daily Design geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Daily Design volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.
Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten. Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Daily Design geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Daily Design garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 9. Communicatie. Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en DailyDesign, dan wel tussen Daily Design en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Daily Design, is DailyDesign niet aansprakelijk.
Artikel 10. Overmacht. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Daily Design ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Daily Design gehouden is tot enige schadevergoeding.
Artikel 11. Uitsluiting precedentwerking. Wanneer door Daily Design gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Daily Design deze voorwaarden soepel toepast.
Artikel 12. Toepasselijk recht. Op overeenkomsten gesloten tussen Daily Design en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.